Adam Kalbarczyk

Tworzenie kultury w szkole (w szczególności teatru szkolnego) jako zadanie edukacyjne szkoły najpełniej odpowiadające na wyzwania współczesności (kształcenie umiejętności projektowania, tworzenia, odkrywania, ewaluacji, myślenia krytycznego, problemowego i empatii, pracy zespołowej, korelacji międzyprzedmiotowych i interdyscyplinarności oraz kształtowania postaw otwartości, tolerancji, rozumienia innych osób i kultur, świadomego działania, odpowiedzialności za siebie i innych). Szkoła kreatywności jako odpowiedź na szkołę encyklopedyczną. Otwarta szkoła tworzenia kultury jako alternatywa wobec zamkniętej szkoły odtwarzania wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *