Łukasz Siatkowski

Międzynarodowa konwencja praw człowieka mówi, że prawo do kultury powinno być powszechne i stanowi ważny element walki z wykluczeniem i dyskryminacją. Aktualnie na całym świecie żyje niemal miliard osób niepełnosprawnych, z czego w samej Polsce ponad 4,7 miliona. Zagadnienie uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych, zarówno jako twórców i odbiorców staje się więc bardzo ważną kwestią. Mimo, że ilość instytucji kultury w naszym kraju dostępnych dla osób niepełnosprawnych rośnie, to jest ich nadal bardzo mało, ważne jest również korzystanie z dobrych praktyk realizowanych w innych miastach i krajach. Czy traktujemy osoby niepełnosprawne wyłącznie jako odbiorców kultury czy chcemy widzieć w nich również twórców?  Czy chcemy i mamy możliwości stworzyć im warunki do swobodnego odbioru kultury? Czy jesteśmy w stanie włączyć osoby niepełnosprawne w rytm życia kulturalnego w naszym mieście i jak poprawić jego dostępność? Ile wysiłku wkładamy w budowanie świadomego i otwartego społeczeństwa? Mam nadzieję, że wspólnie odpowiemy na te pytania a uzyskane wnioski będą wstępem do zbudowania płaszczyzny porozumienia pomiędzy osobami z ograniczeniami w dostępie do kultury, lokalnymi artystami i organizacjami kulturalnymi w naszym mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *