Lubelski Kongres Kultury jest przedsięwzięciem społecznym, oddolnym. Idea Kongresu pojawiła się w grudniu 2016 i zyskała wsparcie osób biorących udział w kolejnych, otwartych spotkaniach roboczych.

Gospodarzem Kongresu jest Galeria Labirynt. Galerie sztuki, jak wiadomo, nie zajmują się raczej organizacją tego typu wydarzeń, w związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych i dysponujących czasem do współtworzenia zespołu roboczego.

Organizator(k)ami przedsięwzięcia będą pomysłodawcy/pomysłodawczynie i uczestnicy/uczestniczki kongresowych debat w ramach grup i paneli.

ZGŁOŚ TEMAT

Liczymy na to, że mapę spraw do dyskusji stworzy szerokie grono osób zainteresowanych kulturą w mieście. Dlatego każdy(a) może zgłosić temat i zapraszając do otwartej dyskusji stworzyć wokół niego grupę roboczą.
Grupy/panele mają służyć przedyskutowaniu jakiegoś problemu, zaproponowaniu rozwiązań, nakreśleniu wizji przyszłości lub zawiązaniu nowych inicjatyw. Pomysły i zadania zależą tylko od inicjatorów/ek i uczestników/czek konkretnego zespołu.
Osoba zgłaszająca temat przygotowuje jego krótki opis i odpowiada za przebieg pracy nad nim. Tematy opublikowane zostaną na stronie www Kongresu razem z informacją o zgłaszającym lub zgłaszającej. Do ogłoszonych już grup może dołączyć każdy, kto chce rozwinąć pomysł, wziąć udział w dyskusji lub zaproponować rozwiązanie problemu. O formule współpracy decydują autorzy/autorki tematów oraz osoby nim zainteresowane. Do grup będzie można zgłaszać się również w trakcie Kongresu.

Propozycje tematów przyjmowane będą przez formularz online na stronie www Kongresu. a od 10 kwietnia 2017 również za pośrednictwem filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

Czas pracy grupy w trakcie Kongresu: 110 min., w tym maks. 20 minut wprowadzenia przez prowadzących grupę i 90 minut na dyskusję oraz różne formy pracy w grupie.

Efektem prac grupy powinny być: wnioski, rekomendacje, postulaty, które zostaną opublikowane po zakończeniu pracy grupy oraz przedstawione w postaci zwięzłej prezentacji podczas podsumowania Kongresu.

Formularz do zgłaszania tematów zostanie udostępniony 28 marca

O innych formach uczestnictwa w Kongresie napiszemy wkrótce.